Dizzarnas MH-protokoll
Datum: 2010-08-28
Plats Waxholms BK        Beskrivare: Lorentz Ogebjer alla utom Rädizza & Hjördizz
Tommy Holmertz: Rädizza & Hjördizz

  1 2 3 4 5
1A KONTAKT
HÄLSNING
Avvisar kontakt morrning eller bitförsök Undviker kontakt
genom att dra sig undan
Acc. kontakt utan att svara, drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller
      Dizzy Mizz Lizzy Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Rädizza
Devil in Dizzguise
Hjördizz von Voffsing
1B KONTAKT
SAMARBETE
Följer ej med trots flera försök att locka
Alt. provas inte i detta moment
Följer med motvilligt Följer med men är inte engagerad i testledaren Följer med villigt engagerar sig i testledaren Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
    Devil in Dizzguise Val Dizz'Aire
Quo Va'Dizz
Dizzcovery
Dizz'co Dog
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
 
1C KONTAKT
HANTERING
Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker drar sig undan eller söker stöd hos föraren Accepterar hantering Accepterar, svarar med kontaktbeteende Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
      Val Dizz'Aire
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Devil in Dizzguise
Hjördizz von Voffsing
Dizzcovery
Rädizza
2A LEK 1
LEKLUST
Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
        Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
 
2B LEK 1
GRIPANDE
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt - hugger föremålet i farten
      Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing  
2C LEK 1
GRIPANDE och DRAGKAMP
Griper inte Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot Griper, drar emot, men släpper tar om. Alt. tuggar Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testl.släpper
    Val Dizz'Aire Dizzcovery
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing  
3A FÖRFÖLJANDE
Första gången
Startar inte Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart målinriktad-bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
  Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Quo Va'Dizz
Rädizza
Dizz'co Dog
Dizzy Mizz Lizzy
Hjördizz von Voffsing
     
3A FÖRFÖLJANDE
Andra gången
Startar inte Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart målinriktad-bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
  Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Hjördizz von Voffsing
Dizz'co Dog
Rädizza
Dizzcovery
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
   
3B GRIPANDE
Första gången
Nonchalerar bytet
Alt. springer inte fram
Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder
  Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
       
3B GRIPANDE
Andra gången
Nonchalerar bytet
Alt. springer inte fram
Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder
  Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
  Quo Va'Dizz Dizzcovery
Dizzy Mizz Lizzy
 
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad,inaktiv Är uppmärksam och
lugn -står,sitter eller ligger
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivtetshöjningar Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet
    Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Dizz'co Dog
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
 
5A AVST.LEK
INTRESSE
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer Intresserad. Följer figuranten utan avbrott Intresserad. Vill iväg enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
    Hjördizz von Voffsing Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Rädizza
Dizzcovery Dizzy Mizz Lizzy
5B AVST.LEK
HOT/AGG
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka
(1-2)hotbeteenden under momentets första del
Visar enstaka
(1-2)hotbeteenden under momentets första och andra del
Visar flera hotbeteenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del
  Dizzcovery
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
Val Dizz'Aire      
5C AVST.LEK
NYFIKENHET
Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
  Val Dizz'Aire
Quo Va'Dizz
Dizzcovery
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
  Dizzy Mizz Lizzy
5D AVST.LEK
LEKLUST
Visar inget intresse Leker inte, men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper, drar emot, men kan släppa och ta om Griper direkt, drar emot släpper inte
  Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Quo Va'Dizz
Dizzcovery
Rädizza
Dizz'co Dog
Hjördizz von Voffsing
Dizzy Mizz Lizzy  
5E AVST.LEK
SAMARBETE
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figurant när denne är aktiv Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
  Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Quo Va'Dizz
Hjördizz von Voffsing
Dizzcovery
Rädizza
Dizz'co Dog
Dizzy Mizz Lizzy
   
6A ÖVERRASKN.
RÄDSLA
Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
      Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
   
6B ÖVERRASKN.
HOT/AGG
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
  Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
     
6C ÖVERRASKN.
NYFIKENHET
Går fram efter det att overallen lagts ner
Alt. går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
    Dizzcovery
Devil in Dizzguise
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
Quo Va'Dizz   Val Dizz'Aire
Dizz'co Dog
Dizzy Mizz Lizzy
6D ÖVERRASKN.
KVARSTÅENDE RÄDSLA
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
  Val Dizz'Aire
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Hjördizz von Voffsing
  Dizzcovery
Devil in Dizzguise
Rädizza
 
   
6E ÖVERRASKN.
KVARSTÅENDE INTRESSE
Inget intresse Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle Stanner upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen Biter i eller lek med overallen Intresset minskar efter hand Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager
  Dizzcovery
Devil in Dizzguise
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
Val Dizz'Aire
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz    
7A LJUDKÄNSL.
RÄDSLA
Stannar kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
  Rädizza   Val Dizz'Aire
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Devil in Dizzguise Dizzcovery
Hjördizz von Voffsing
7B LJUDKÄNSL.
NYFIKENHET
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
    Dizzcovery Devil in Dizzguise
Dizzy Mizz Lizzy
Val Dizz'Aire
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
7C LJUDKÄNSL.
KVARSTÅENDE RÄDSLA
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utstlag vid 2:a passagen Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
  Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
Devil in Dizzguise      
7D LJUDKÄNSL.
KVARSTÅENDE INTRESSE
Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen Biter eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager
  Val Dizz'Aire
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Hjördizz von Voffsing
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Rädizza
Dizzcovery    
8A SPÖKEN
HOT/AGG
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
  Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise    
8B SPÖKE
KONTROLL
Enstaka kontroll därefter inget intresse
Alt. engagerar sig inte
Tittar till mot spökena då o då Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott
Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
  Hjördizz von Voffsing Rädizza Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
 
8C SPÖKEN
RÄDSLA
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr
  Dizz'co Dog
Dizzy Mizz Lizzy
Hjördizz von Voffsing
Devil in Dizzguise
Quo Va'Dizz
  Val Dizz'Aire Dizzcovery
Rädizza
8D SPÖKEN
NYFIKENHET
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad
Alt. går inte fram
Går fram till fig. när föraren talar med fig./lockar på hunden Går fram till fig. när föraren står bredvid Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet Går fram till fig. utan hjälp
  Dizzcovery   Val Dizz'Aire
Dizzy Mizz Lizzy
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
8E SPÖKEN
KONTAKT-TAGANDE MED FIGURANT I SPÖKDRÄKT
Avvisar eller undviker kontaktförsök
Alt. går inte fram i tid
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den Besvarar kontakten från figuranten Tar själv kontakt med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla
  Dizzcovery   Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Val Dizz'Aire
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Hjördizz von Voffsing
Rädizza
9A LEK 2
LEKLUST
Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
      Devil in Dizzguise Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing
 
9B LEK 2
GRIPANDE
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
      Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Dizzy Mizz Lizzy
Rädizza
Hjördizz von Voffsing  
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet Berörd, rädd
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. Föraren avstår skott.
  Dizzcovery
Val Dizz'Aire
Devil in Dizzguise
Dizz'co Dog
Quo Va'Dizz
Hjördizz von Voffsing
Rädizza Dizzy Mizz Lizzy